INFORMACJE TECHNICZNE
 

      POWLECZENIA

Typ ogrodzenia Charakterystyka techniczna Czas użytkowania Główne zalety

       GALWANIZACJA

Klasa B      Standardowo cynkowane 30-100 g/m2 Zn    Krótki             Unikanie zastosowań przemysłowych i miejskich Niski koszt
         Klasa C                 grubo cynkowane "3xZn" 200-300 g/m2 Zn   Średni         Trzykrotnie dłuższy od klasy B dla środowisk miejskich i uprzemysłowionych Dobry stosunek jakości do ceny
Bezinal Powłoka ze stopu na bazie cynku i aluminium cynk Zn=95% Aluminium Al=5%          Bardzo długi        2-3 krotnie dłuższy od klasy C Typ powłoki przeznaczony do specjalnych zastosowań przemysłowych

       POWLEKANIE

Powlekanie     (przez wytłaczanie)          PCV              grubość +/- 0,5 mm    Bardzo dobry     2-3 krotnie dłuższy niz ocynkowanie typu C

"podwójna ochrona" ocynk + powleczenie

Trwałość identyczna we wszystkich trzech procesach

Znaczna grubość  powłoki PCV
Fluidyzacja (powłoka o dużym współczynniku przylegania) (sintercoating) PCV proszkowe grubość +/- 0.25 mm (nanoszenie PCV na zgrzewane siatki po procesie zgrzewania) Doskonałe przyleganie powłoki PCV do ocynkowanego drutu
Malowanie proszkowe Poliester i/lub epoxy      powlekanie paneli zwykłych min. 100 mikronów słupki i bramy zwykłe min. 60 mikronów Doskonałe przyleganie powłoki. Możliwość wyboru koloru z palety RAL
Uwaga: Zamieszczone w tabeli informacje dotyczące powłok podają minimalne długości użytkowania w zależności od zastosowanego procesu.

PROCESY POWLEKANIA PLASTIKIEM

 

ODPORNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW POWŁOK NA KOROZJĘ
Szybkość korozji (utleniania) = ubytek cynku w gramach na m2 na rok Środowisko Długość życia w latach
Standardowo ocynkowane Grubo ocynkowane Powleczone
Ubytek cynku 60do10g/m2/rok  Przemysłowe  1 3 10
40do80 g/m2/rok Miejskie 3 9 15
10do40 g/m2/rok Pozamiejskie 6 15 20+