Biuro:
15-249 Białystok
ul. Gdańska 10/9
tel. (085) 740 33 15
fax (085) 740 33 16
email:biuro@elam.pl

Produkcja rozdzielnic
15-535 Biayłstok
ul. Żurawia 59
tel./fax (085) 743 42 00


DLA PARTNERÓW

ROZDZIELNIA POMIAROWA RSP3

SZAFKA 520X400 - głębokość szafki 245mm
BUDOWA I WYPOSAŻENIE:

 • Obudowa z tworzywa poliestrowo-szklanego termoutwardzalnego "ESTRODUR", bez okienka odczytowego, w II klasie ochronności.
 • Konstrukcja umożliwia wymianę uszkodzonych elementów obudowy.
 • Drzwi jednoskrzydłowe osadzone na krytych zawiasach.
 • Zamek baskwilowy wyposażony we wkładkę patentową B4
 • Zamek przykryty klapką uniemożliwiającą zaciekanie wody do wnętrza.
 • Przewody zasilające i odejściowe wprowadzane przez dławiki lub rurki winidurowe
 • Przezroczysta osłona elektroizolacyjna z plexi maskująca elementy wyposażenia, przystosowana do plombowania.
 • Złącze szynowe ENSTO typ KE 34 umożliwiające bezpieczne i trwałe podłączenie przewodu zasilającego.
 • Zabezpieczenie przedlicznikowe nadprądowe np. typu S 190.
 • Rozłącznik zalicznikowy (w kierunku instalacji odbiorcy) np. typu FR
 • Wyprowadzony zacisk na uziemienie przewodu PEN na zewnątrz skrzynki, wykonany z linki LYg 10 mm2 koloru żółto-zielonego zakończony końcówką.
 • Połączenia wykonane przewodem LYg o przekroju 10 mm2 z zaprasowanymi tulejkami np. ERKO
DANE TECHNICZNE

  ZASTOSOWANIE

Napięcie znamionowe izolacji 500V  

Szafki pomiarowe typ RSP przeznaczone są do pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej.

W zależności od potrzeb mogą być wykonane łącznie ze złączem kablowym typu ZK-1 wolnostojącym (z fundamentem F400) lub osadzanym w ścianie (bez fundamentu).
 

Napięcie znamionowe robocze 380/220V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 43
Klasa ochronności II
Temperatura pracy  -20 do +40 °C
Odporność na płomień NIEPALNE
 
Kontakt Strona główna Wstecz