OCHRONA ALARMOWA

Na realizację systemu alarmowego składają się następujące czynności:

 

» projekt wstępny obejmujący założenia wstępne, analizę zagrożeń,

» bilans energetyczny, oraz propozycje realizacji z uwzględnieniem    zastosowanych materiałów
» okablowanie systemu zgodnie z projektem wstępnym
» weryfikacja jakości i poprawności okablowania
» przygotowanie do montażu centrali alarmowej i elementów    wykonawczych
» montaż centrali alarmowej i elementów wykonawczych
» wstępne programowanie systemu zgodnie z założeniami projektowymi
» sprawdzenie poprawności działania systemu
» programowanie pełne zgodnie z projektem wstępnym
» projekt powykonawczy

Na system składają się następujące elementy wykonawcze:

 

» obudowa wraz z transformatorem zasilającym
» płyta główna centrali alarmowej
» moduły rozszerzeń
» akumulator bezobsługowy do podtrzymania systemu przy braku zasilania podstawowego 230V dobrany zgodnie z    bilansem energetycznym (wymagania norm dotyczących projektowania i realizacji elektronicznych środków ochrony    osób i mienia)
» manipulator (szyfrator) do obsługi systemu przez użytkownika (LCD, LED)
» sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny do miejscowej sygnalizacji stanu systemu umieszczony na elewacji    zewnętrznej
» czujniki alarmowe pasywnej podczerwieni rozmieszczone w pomieszczeniach
» czujniki alarmowe dualne rozmieszczone w pomieszczeniach o dużej dynamice zmian temperatury
» czujniki kontaktronowe rozmieszczone w oknach i drzwiach realizujące ochronę obwodową

 

Proponowane przez nas rozwiązanie techniczne pozwala na:

 

» zabezpieczenie budynku w stopniu dobrym zgodnie z normami i przepisami
» sterownie systemem za pomocą przyjaznego użytkownikowi „menu”
» realizację powiadomienia i współpracę z nadajnikiem radiowym oraz wszystkimi firmami ochrony mienia (zalecane)
» serwisowanie i zmiana parametrów systemu przy wykorzystaniu linii telefonicznej (tylko za zgodą użytkownika)***